Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

 
Ово право обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе.
 
Потребна документација
 • копија личне карте за сва пунолетна лица
 • изводи из матичне књиге рођених за децу
 • уверење са Завода за тржите рада – за незапослене
 • потврда фирме о приходима за последње три месеца – за запослене
 • потврда о пензији за последња три месеца – за пензионере
 • потврда о отвореном текућем рачуну
ОПРЕМАЊЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА- ИЗНОС ОД 30.000 ДИН ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ
 • извод из МК рођених за новорођенче И за децу предходног реда рођења
 • лична карта мајке
 • потврда о отвореном текућем рачуну мајке
 • пријава пребивалишта за мајку
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ
 • извод из МК рођених за новорођенче и за децу предходног реда рођења
 • потврда о отвореном текућем рачуну мајке
 • уверење о незапослености за оба родитеља
 • уверење о имовном стању за оба родитеља
 • Фотокопије личних карти оба родитеља
 • изјава родитеља о приходима
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА РОЂЕЊА ДЕТЕТА
  Фотографија: srbijadanas.com