Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

 
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због природе и тежине стања, повреде или болести, неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба.
 
Потребна документација
Деца:
 • захтев за признавање права на туђу негу и помоћ и телесно оштећење
 • фотокопија личне карте
 • фотокопија здравствене књижице
 • уверење да подносилац није корисник пензије
 • уверење о држављанству
 • налази лекара специјалисте- оригинал или оверене фотокопије
 • за кориснике пензије из бивших република доказ да тамо нису остварили право на туђу негу и помоћ
 • извод из матичне књиге рођених
 • предлог лекара опште праксе-педијатра
 • потврда о пријави пребивалишта из СУП-а
Одрасли:
 • захтев за признавање права на туђу негу и помоћ и телесно оштећење
 • фотокопија личне карте
 • фотокопија здравствене књижице
 • уверење да подносилац није корисник пензије
 • уверење о држављанству
 • предлог лекара опште праксе
 • налази лекара специјалисте- оригинал или оверене фотокопије
 • за кориснике пензије из бивших република доказ да тамо нису остварили право на туђу негу и помоћ
  Фотографија: medtechboston.medstro.com