Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

 
Право на НСП има појединац (који живи сам), односно породица која нема приходе, или има мањи приход од минималног нивоа социјалне сигурности. Нивои материјалне сигурности се према Закону о социјалној заштити дефинишу два пута годишње, у априлу и октобру текуће године.
 
Потребна документација
 • лична карта на увид и фотокопија
 • извод из матичне књиге рођених (за децу)
 • уверење са Националне службе за запошљавање
 • катастарско уверење ( за све чланове породице )
 • катастарско уверење из места рођења
 • потврда из школе за децу средњошколског узраста и студенте
 • уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • уколико је брак разведен-копија пресуде
 • уколико су деца ванбрачна-копија пресуде за издржавање уколико је она већ донета
 • уколико је престао радни однос-копија решења
 • за стара лица доказ да је покренут поступак на суду о утврђивању обавезе сродника у издржавању
 • уверење о начину здравственог осигурања
  Фотографија: lifehacker.com