Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД

 
Ово право подразумева помоћ деци и омладини ометеној у развоју и одраслим инвалидним лицима који се, према психофизичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад, а то право не могу да остваре по другом правном основу.
 
Потребна документација
  • решење о инвалидности (категоризацији)
  • копија личне карте или здравствене књижице за лица испод 16 година
  • извод из матичне књиге рођених
  • потврда да су на редовном школовању
 
  Фотографија: st2.depositphotos.com