Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Потребна документација
  • писмени захтев (2 примерка)
  • извод из матичне књиге рођених или венчаних (2 примерка)
  • фотокопија здравствене књижице (прва и друга страна)
  • налази лекара опште праксе и лекарско уверење
  • фотокопија личне карте (2 примерка)
  • уверење о имовном стању (стан, уговор о доживотном издржавању...)
  • чек од пензије (2 копије) за последњи месец
  • уколико имате сроднике обавезне да Вас издржавају потребно је приложити и правоснажну судску пресуду о издржавању или доказ да је поступак покренут
  • уговор о доживотном издржавању или поклону (уколико постоји)
  • захтев за стараоца за посебан случај и сл.
  Фотографија: pixabay.com