Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

О НАМА

 
Центар за социјални рад општине Лучани основан је Одлуком СО Лучани 08. децембра 1980. године. До тада су послови социјалне заштите обављани у склопу самоуправне интересне заједнице за социјалну и дечију заштиту. Седиште установе је било, а и данас је у Гучи. На коришћење је добијена зграда тадашњег Дома здравља у Гучи, да би касније власништво објекта било пренето на ЦСР, а сада у јавну својину. Директор Центра у оснивању је био Бојо Плазинић, дипломирани социјални радник. Зграда је тада опремљена позајмљеним деловима намештаја из општинских ресурса, а нешто намештаја који постоји и дан-данас је наручен у Великом Поповцу ( сада Установи за смештај одраслих лица).
 
Запослени који су радили у ЦСР:
 1. Слободанка Бабић, соц.радница од 01.11.1980.-19.06.1991.
 2. Бојо Плазинић, дипл.соц.радник од 01.11.1980. – 31.10.1982. и 05.06,2008. – 13.02.2019..
 3. Светозар Протић, екон.техничар, шеф рачуноводства од 09.12.1980. до 17.07.2019.
 4. Стана (Вујичић) Протић, дипл.соц.радница од 09.12.1980. до 30.09.2017. Директор од 1992. до 2017.
 5. Јелица Раковић, дипл.правница од 08.12.1980. до 08.06.1984.
 6. Душан Белобрковић (Немања) од 15.11.1982. до 13.01.2001.
 7. Душица Терзић, дипл.правница од 18.04.1983. до 30.09.1987.
 8. Олга Тадић, спремачица од 15.12.1980. до 30.04.1992. и од 1995. до 2012.
 9. Весна Пешић, дипл.правница од 10.06.1985. до 10.04.1986.
 10. Весна Лазовић, дипл.соц.радник од 10.06.1985. до 31.12.1985.
 11. Драга Славковић, екон.техничар од 02.09.1985. до 22.04.1986.
 12. Верица Лазаревић, дипл.праница од 13.02.1989. до 02.02.1990.
 13. Видосава Тричковић, дипл.психолог од 05.10.1992. до 31.08.1993.
 14. Душица Тадић, спремачица од 07.08.1992. до 31.03.1995.
 15. Анђелка Маринковић, дипл.психолог од 01.09.1997. до 21.10.2001.
 16. Драгица Марковић, дипл.правница од 01.03.1995. до 20.09.1996.
 17. Данијела Вукотић, дипл.соц.радница од 03.08.1998. до 03.08.1999.
 18. Зорица Делић, дипл. соц.радница од 15.05.2001. до 15.12.2004.
 19. Наташа Чолаковић, дипл.психолог од 01.09.2002. до 09.05.2004.
 20. Тања Старчевић, дипл. психолог од 01.07.2004. до 29.03.2006.
 21. Душица Гавриловић, дипл.соц.радница од 01.03.2005. до 15.05.2006.
 22. Александар Јеремић, дипл.соц.радник од 15.03.2007. до 15.03.2008.
 23. Снежана Софронијевић, дипл.соц.радница од 2017. до 2021.
 24. Олгица Милошевић, дипл.психолошкиња од 2019. до 2020.
 25. Милисав Ђуровић, дипл.правник - в.д директор од 2021. до 2023.
 26. Славковић Предраг, ложач - уговор о делу
 27. Наташа Баралић, спремачица од 04.04.2013. до 04.05.2013.
ЗАПОСЛЕНИ
 1. Наталија Дарковић, дипл.спец.педагог, водитељ случаја
 2. Милица Гавриловић, социјална радница, водитељ случаја
 3. Дивна Јанковић, дипл.правница, стручни радник на управно-правним пословима
 4. Радмила Јовановић, екон.техничар, -технички секретар
 5. Наташа (Ракић) Комерички, дипл. психолошкиња, вд директор
 6. Мила Луковић, дипл.соц.радница, водитељ случаја (неодређено време)
 7. Данијела Даниловић, дипл.психолошкиња, водитељ случаја (одређено време)
 8. Анђелка Костић, дипл.економиста, шеф рачуноводства
 9. Драгана Николић, чистачица